Kredi için Gerekli Belgeler

 * (3.er nusha hazirlanir)

 1. Ticaret odasi faaliyet belgesi (içinde bulunulan yılda alinmiş)
 2. Şirket imza sirkuleri
 3. Vergi levhasi fotokopisi
 4. Şirket ana sözleşmesi (ticaret sicil gazetesi fotokopisi)
 5. Ana sözleşmede yapilan degişiklikler,sermaye artırımları, adres nakilleri, hisse devirleri  vb. (ticaret sicil gazetesi fotokopisi)
 6. Şirket ortaklarına ait nufus cuzdan fotokopisi
 7. Son üç yıla ait bilanco ve gelir tablosu (vergi dairesi tasdikli)ve varsa sirket mali musavir raporu-Bağımsız denetim şirketi raporu
 8. İçinde bulunulan yılın en son ara mizani, geçici bilanço ve gelir tablosu
 9. Teminata verilecek gayrimenkullerin tapu fotokopileri ve tapu sicilden takyidat yazıları
 10. Firmaya ait ihracat/dahilde islem ve yatirim teşvik belgeleri
 11. İşletmeye/fabrikaya ait kapasite raporu
 12. Firma ve ortaklarının sahip olduğu gayrimenkul ve otomobil gibi malvarliklarini gösteren tapu ,ruhsat  vb.evraklar
 13. Varsa, faaliyet raporlari ve firmayi tanitici brosur,yazi ve sertifikalar vb.dokumanlar
 14. En son kurumlar vergisi beyannamesi sureti ve ödeme makbuzlari,en son gecici vergi beyannamesi ve ödeme makbuzu sureti,en son kdv beyannamesi ve ödeme makbuzlari
 15. Mali musavir-ymm-muhasebeci iletisim bilgileri
 16. En son banka limit &risk&teminat listesi
 17. Yeni yapilacak yatirimlarla ilgili fizibilite raporlari –nakit akim tablolari ve yillara sair gelir gider projeksiyonlari…
 18. Amortisman degerleri ve birikmis amortismanlarla ilgili bilgiler & şüpheli alacaklar ve hukuki sureçteki şirket davalari hakkinda şirket avukatından davalar hakkında yazı
 19. Satıcılardan mal alım şartlari & şirketin müşterilerine mal satiş şartlari
 20. Yıllar itibariyle(son uç yıl ) ihracat –ithalat bilgileri ve önumüzdeki beş yıl için hedeflenen diş ve iç ticaret ciroları
 21. Şirketin ve şubelerinin –fabrikalarinin-depolarının adres-tel-fax-web –iletişim bilgileri
 22. Şirketin Demirbaş, makine, taşıt listelerini gösteren döküman
 23. Çalışmış olduğunuz bankaların isimleri ve banka şubeleri
 24. Daha önce bankalarla yapmış olduğunuz kredi anlaşmaları ve ödeme planı ayrıca ödenmiş olan taksitlerin makbuzları
 25. Vergi Dairesi, SGK ve diğer Kamu Kurumlarından  borcu yoktur yazısı.