Hizmetlerimiz / Yatırım İzin Belgeleri, Lisans Ve Ruhsatları, Teşvik Belgeleri İçin Resmi Dairelerdeki Başvuru İşleri, Resmi İş Takibi Ve Danışmanlığı, Finansal Ve Kurumsal Fizibilite Çalışmaları

Yatırım İzin Belgeleri, Lisans Ve Ruhsatları, Teşvik Belgeleri İçin Resmi Dairelerdeki Başvuru İşleri, Resmi İş Takibi Ve Danışmanlığı, Finansal Ve Kurumsal Fizibilite Çalışmaları

Yatırım İzin Belgeleri, Lisans Ve Ruhsatları, Teşvik Belgeleri İçin Resmi Dairelerdeki Başvuru İşleri, Resmi İş Takibi Ve Danışmanlığı, Finansal Ve Kurumsal Fizibilite Çalışmaları

Yatırımcılarımız maalesef Türkiye’nin hangi bölgesinde yatırım yapmak isterlerse istesinler mutlaka başkentimiz Ankara’daki yoğun bürokratik işlemlere tabi olmak durumundadır. Kurtuluş Finans deneyimli kadrosu ve profesyonel çözüm ortaklarıyla birlikte ülkemizde yatırım yapmak ve iş istihdamı yaratmak isteyen yatırımcılarımız adına bakanlıklar ve bağlı müdürlüklerde ihtiyaç olan izin, lisans ve ruhsat belgeleri başvuruları yapmaktadır. Bu başvuruların takibi gibi işleri; ilgili mevzuat hükümleri, meslek ilkeleri doğrultusunda takip etme ve sonuçlandırma, değerli firma sahiplerini devletimiz tarafından sağlanan teşvik, hibe, kredi, mevzuat, sunulan yeni imkânlar ve diğer desteklerden haberdar edip, ilgili konularda gerekli proje, fizibilite ve raporları hazırlayarak faydalanmalarını sağlar. Böylece mevcut prosedürden doğabilecek iş ve zaman kaybını önlemekteyiz.

Bununla birlikte fizibilite çalışmalarımızın amacı yapılması planlanan yatırımların ekonomik olarak gerçekleştirilebilir olup olmadığı konusunda bilgi vermektir. Bu çalışmalar ile birlikte projenizi yatırımcılara, finansörlere, stratejik ortak ve hissedarlara sunarak planlamanın güvenilirliğini artırırız. 

Uzman ekibimiz fizibilite çalışmalarında gerekli verileri toplayarak gelir tablosu, nakit akışı tablosu, bilanço ve karlılık gibi sonuçlar elde etmenin ötesinde yatırımların yapılandırılması sırasında da müşterilerimizle yakın çalışırlar. Maksimum ekonomik faydayı sağlamak amacıyla, yatırım projelerinin farklı finansal ve operasyonel varsayımlar altında gerçekleştirilebilir olup olmadığını raporlarken fizibilite çalışmalarımızı kapsamlı iş planları üzerinden gerçekleştiririz