Başkan'ın Mesajı

Sevgili Dostlar, İş Arkadaşlarım, Arkadaşlar ve Müşterilerimiz,

Sizlere buradan vereceğim mesajlar tamamı ile kendi yorumum ve tecrübelerimden edindiğim bilgilerdir.

Parolamız, müşterimize önce kendi işi hakkında kendine doğruyu söylemesini sağlamak. Eğer bir yatırımcı bize gelmiş ise; bazı şeyleri doğru yapmış, fakat finansal anlamda sıkıntıya düşmüş demektir. Veyahut fizibilitesini yanlış yapmış, köprüyü geçerken doğru yolu ve çözümü bulmak için bize gelmiştir. Büyük hayallerini, teminatlarını riske atarak gerçekleştirmek için bize gelmiştir. Tüm konularda ona gerçekleri söylemek ve yardım etmek, ilkemizdir. İnsanoğlu, zor olsa da yardım alarak kendine doğruyu söyleyebilmiştir. Gerçi bu çok zordur, fakat söyleyebilmiştir. Bizim görevimiz, şirketlerdeki en hassas ve en önemli konu olan nakit akışı ve finans konusunu şirketi disipline ederek ve ticaretin kurallarını düzgün şekilde uygulayarak, kendisine yardım etmek, anlatmak ve yönetmektir. Bu bağlamda, 32 senelik tecrübemiz, hem mektepli ve alaylı olmamız sebebi ile Ankara’daki şubemiz ve uzman kadromuz ile emirlerinizi beklemekteyiz.

Sevgi ve Saygılarımla…

Moiz Mitrani
Yönetim Kurulu Başkanı